Grunden för all vår design är ekologi, hållbarhet och återvinning!

Klimatförändringar, föroreningar av plast och kemikaliseringen av miljön är några av de största miljöproblemen i modern tid. Vi vill inte bidra till problemen, vi vill vara en del av lösningen! Ekologiskt tänk och respekt för naturen är grundkärnan i EcoFurn.

Våra produkter är endast gjorda av massivt trä av nordiskt ursprung – inga råmaterial från sköra regnskogar. Förutom det nordiska träet använder vi hamparep och för vissa produkter – metallfästen.

Produkterna som tillverkas i vår helt miljövänliga produktionsanläggning levereras i största möjliga mån i platta förpackningar för att undvika onödigt förpackningsmaterial och skrymmande frakter. Det förpackningsmaterial vi använder är alltid återvinningsbart, såvida det inte finns särskilda omständigheter (t ex fraktregler och föreskrifter) som tvingar oss till avvikelser.

Produkterna är 100% återvinningsbara utan avfall som förstör naturen. Vår resa handlar om att främja en återgång till trä från plast.

Vi strävar alltid efter att tillverka träprodukter med bästa möjliga funktion och estetik, så att klimatmedvetna val också blir praktiska och tilltalande!

Grunden för all vår design är ekologi, hållbarhet och återvinning!

Klimatförändringar, föroreningar av plast och kemikaliseringen av miljön är några av de största miljöproblemen i modern tid. Vi vill inte bidra till problemen, vi vill vara en del av lösningen! Ekologiskt tänk och respekt för naturen är grundkärnan i EcoFurn.

Våra produkter är endast gjorda av massivt trä av nordiskt ursprung – inga råmaterial från sköra regnskogar. Förutom det nordiska träet använder vi hamparep och för vissa produkter – metallfästen.

Produkterna som tillverkas i vår helt miljövänliga produktionsanläggning levereras i största möjliga mån i platta förpackningar för att undvika onödigt förpackningsmaterial och skrymmande frakter. Det förpackningsmaterial vi använder är alltid återvinningsbart, såvida det inte finns särskilda omständigheter (t ex fraktregler och föreskrifter) som tvingar oss till avvikelser.

Produkterna är 100% återvinningsbara utan avfall som förstör naturen. Vår resa handlar om att främja en återgång till trä från plast.

Vi strävar alltid efter att tillverka träprodukter med bästa möjliga funktion och estetik, så att klimatmedvetna val också blir praktiska och tilltalande!